poslat odkaz na aplikaci

Chmod


4.9 ( 8259 ratings )
Nástroje Produktivita
Vývojář: Judd Solutions
Zdarma

Utility for determining file and directory permissions on Mac OS X, Linux and Unix operating systems.